BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN 2022/2023

De doelstelling

Het helpen van mensen en families waarvan een gezinslid de diagnose PTSS heeft gekregen doordat hij of zij als hulpverlener of militair gewerkt heeft of nog werkzaam is. De hulp zal geschieden na screening van de persoon. Tijdens deze screening zal worden gekeken of de persoon erkend is met diagnose PTSS door beroeps gerelateerde werkzaamheden.

Hulp aanbieden in de vorm van: Gezamenlijke hike in Zwitserland of Oostenrijk tussen de 5 en 15 personen. Daarvan is er een met klachten en een familie lid.

We gebruiken de berg als symboliek voor het gevecht met PTSS. Door middel van zien voelen ruiken doen er ervaren laten we zien dat er leven is met PTSS.

Naamsbekendheid geven aan de ziekte PTSS.

 

Wijze verwerving inkomsten

  • Het zoeken van sponsoren;
  • Het werven van donateurs door gebruik van sociale media, televisie en/of radio;
  • Het opzetten van crowdfunding acties;
  • Door middel van donaties via de website.

 

Het beheer en de besteding van het vermogen

Het beheer zal liggen bij de vast aangestelde bestuursleden, welke vernoemd staan op het uittreksel Kamer van Koophandel (zie bijlage 1).

Het vermogen zal gestort worden op een bankrekening bij de NL63 ABNA 0107 3038 33 ten name van de stichting Ask the Mountains. Dit vermogen wordt beheerd door de penningmeester van de stichting en zal door de voorzitter gecontroleerd worden (4 ogen beleid). Een accountant zal de jaarstukken opmaken. De besteding van het vermogen zal door middel van een bestuursvergadering verdeeld worden over de doelen die gesteld zijn, minus de noodzakelijk gemaakte onkosten en vergoedingen.

Download via onderstaande knop ons publicatieplicht formulier voor de ANBI status.

Het beloningsbeleid

De bestuursleden van Stichting Ask the Mountains ontvangen geen beloning. Onkosten voor het werven van gelden kunnen wel vergoed worden.